Wolne/otwarte oprogramowanie (FLOSS)

GNU head

Eisenbits dobrze zdaje sobie sprawę z możliwości jakie wolne/otwarte oprogramowanie (zwłaszcza wolne) stwarza dla swoich użytkowników, a także z przewagi rynkowej jaką można dzięki temu uzyskać. Używamy FLOSS każdego dnia od lat 90-tych i jesteśmy dobrze zakorzenieni w społeczności.

Wybrane projekty w których rozwoju mieliśmy swój udział

Apache Tuscany
Infrastructure for SOA (C++) (in progress).
Camomile
Unicode library for OCaml; we fixed AVL tree implementation.
Cryptokit
A library of cryptographic primitives for OCaml.
ext3grep
Data recovery tool for ext3 partitions (C).
LizardFS
A distributed file system (clone of MooseFS) (C).
MooseFS
A distributed file system (C); we implemented NFS server.
phphard
Static source code analyzer for PHP (OCaml); we built it from scratch but it is not finished yet!
psqueues
Priority search queues (Haskell).
Svarog
Signal Viewer, Analyzer and Recorder on GPL (Java); we redesigned the architecture thoroughly.
Ziziphus
Ziziphus project (XForms).

Oferujemy związane z FLOSS usługi konsultingowe i wsparcie.