Jak pracujemy?

Pułapki związane z komercyjnym wytwarzaniem oprogramowania

Pułapki związane z komercyjnym wytwarzaniem oprogramowania
Obrazek dzięki uprzejmości Paragon Innovations

Istotnie: powyższy komiks dobrze ilustruje niektóre problemy związane z komercyjnym wytwarzaniem oprogramowania.

Agile

Te problemy adresujemy przy użyciu metodologii agile. Oznacza to m.in.:

  1. bliską współpracę z klientem we wszystkich stadiach rozwoju oprogramowania
  2. iteracyjne, przyrostowe programowanie
  3. elastyczną reakcję na zmiany.

Tradycyjny wodospad

Tradycyjny model wodospadowy (kaskadowy) również jest dostępny w razie potrzeby. To może mieć sens np. dla projektów o stałej, założonej z góry cenie (fixed price) albo kiedy wymagania projektowe są z góry dobrze znane.