Kluczowe korzyści

  1. Dedykowane aplikacje Java zaprojektowane od podstaw z myślą o Tobie i Twoim biznesie
  2. usługi zaawansowane
  3. gwarancja Zero Bugs.

Warto wiedzieć

  1. Patryk Czarnik pisze doktorat z JVM (formalizacja)
  2. prezentacja Stanisława Findeisen'a o Java ME z 2002 roku (ze studiów).

Java/Scala/JVM

Nasze doświadczenia z językiem i technologią Java sięgają lat 90-tych. Pracujemy też nad formalizacją JVM.

Oferujemy tworzenie aplikacji w języku Java i innych językach kompilowanych do bajtkodu JVM (np. Scala). Możemy się też podjąć zaawansowanych zadań, jak np. tworzenie kompilatorów albo inne rzeczy bezpośrednio związane z bajtkodem.